bubuyog at polinasyon ng bulaklak

Karaniwang minarkahan ng tagsibol ang panahong iyon kung kailan sinisimulan ng mga pollinator ng insekto ang gawain na tumutulong sa paggawa ng napakaraming prutas at gulay na gusto natin. Sa katunayan, tinatantya ng mga mananaliksik na ang polinasyon ay humigit-kumulang 9.5% ng