InnerSelf Daily Inspiration 10-28-2018: Ako ay natututo upang igalang ang iba pang mga pagkakaiba, at pag-aaral upang makahanap ng karaniwang lupa.

Print