InnerSelf Daily Inspiration 11-06-2018: Ano ang aking pagkapagod na sinusubukan kong sabihin sa akin, ngayon, ang sandaling ito ng aking buhay?

Print