InnerSelf Daily Inspiration 11-24-2018: Sa ngayon, sa sandaling ito mismo: Ano ang sinasabi sa akin ng aking katawan?

Print