InnerSelf Daily Inspiration 11-25-2018: Nagsasagawa ako ng pagpapalawak ng pasasalamat para sa lahat ng maliliit na bagay na ibinibigay ko para sa ipinagkaloob at bumuo ako ng isang "saloobin ng pasasalamat."

Print