InnerSelf Daily Inspiration 01-06-2019: Ginagalang ko at pinangangalagaan ang aking katawan, isip, puso, at espiritu.

Print