InnerSelf Daily Inspiration 01-07-2019: Ang kaligayahan ay hindi maaaring matagpuan o nakamit. Ito ay isang proseso, at isang determinado sa sarili na kalagayan.

Print