InnerSelf Daily Inspiration 01-10-2019: Pinipili kong mahalin nang walang mga inaasahan ng 'payback'.

Print