nnerSelf Daily Inspiration 01-19-2019: Pinipili ko ang pag-aalaga sa aking sarili, pinahusay ang aking pagkamalikhain, at igalang ang aking kaluluwa.

Print