InnerSelf Daily Inspiration 01-21-2019: Ako ay nag-aaral na gamitin ang katalinuhan sa pagpapagaling sa sarili ng aking katawan, damdamin, at espiritu ko

Print