InnerSelf Daily Inspiration 01-28-2019: Ang bawat sandali ay isang bagong pagkakataon para sa aking tagumpay.

Print