InnerSelf Daily Inspiration 02-01-2019: Ang paraan ng ginagawa ko ay ang paraan ng ginagawa ko lahat.

Print