InnerSelf Daily Inspiration 02-20-2019: Tanungin ko, "Bakit ako napunta sa mundong ito? Ano ang ginagawa ko rito? Paano ako makakapag-ambag?"

Print