InnerSelf Daily Inspiration 02-27-2019: Sa halip na magtuon ng pansin sa aking mga tunay o di-inaasahang mga depekto, pinahahalagahan ko ang aking sarili, double chin at lahat.

Print