InnerSelf Daily Inspiration 03-23-2019: Nagbibigay ako ng oras upang magbahagi ng matapat na papuri o isang simpleng yakap sa lahat ng nakikita ko.

Print