InnerSelf Daily Inspiration 03-27-2019: Mga himala ay natural; kapag hindi sila nangyari, may mali ang isang bagay.

Print