InnerSelf Daily Inspiration 05-01-2019: Kung gusto ko ang kagalakan, kailangan kong aktibong maabot ito.

Print