InnerSelf Daily Inspiration 07-04-2019: Sinasabi ko sa sarili ang katotohanan tungkol sa kung sino ako, ano ang nararamdaman ko, kung ano ang gusto ko, at kung ano ang natatakot ko.

Print