InnerSelf Daily Inspiration 10-08-2019: Ako ay natututo upang makita sa puso, na nagmamahal, sa halip na sa isip, na naghahambing at tumutukoy.

Print