InnerSelf Daily Inspiration 10-09-2019: Ang tunay na kaligayahan, tulad ng tunay na Pag-ibig, ay natamo lamang mula sa loob.

Print