InnerSelf Daily Inspiration 10-12-2019: Ang pag-aaral na malaman ang aking sarili ay isang hakbang sa takot sa pagmamahal.

Print