Mga Halaga, Kultura at Kamalayan (kasama si Richard Barrett)