Isang Tawag sa mga Herbal: Mula sa Rhizotomoi sa Radicle (Bahagi 3) sa David Hoffmann

Ikatlong Bahagi: Ang pahayag na ito ay ibinigay (noong Nobyembre 5, 2005) ni David Hoffmann na naging isang klinikal na medikal na herbalista mula nang 1979. Tinatalakay niya ang pinagmulan ng erbal karunungan at ang mga pitfalls ng komersyal na herbalismo.

Tingnan din ang: Bahagi 1 at Bahagi 2.

Basahin ang isang sipi mula sa aklat ni David: Herbs para sa Healthy Aging.