Paglalakbay ni Sara Chetkin Kasama ang Healing Curve

Si Sara Chetkin ay isinilang sa Key West, Florida sa 1979. Sa edad na 15 siya ay na-diagnosed na may malubhang scoliosis at ginugol ang marami sa susunod na labinlimang taon naglalakbay sa mundo na naghahanap ng pagpapagaling at espirituwal na pananaw. Ang mga paglalakbay at pagsaliksik ay ang batayan para sa The Healing Curve.

Sa interbyu na ito, tinatalakay niya ang kanyang buhay sa scoliosis at ang paglalakbay sa espirituwal at pagpapagaling na kanyang kinuha bilang bahagi ng kanyang nakakagamot na curve.

Basahin ang mga sipi mula sa aklat ni Sara: The Healing Curve