Ang Healing Power of Dancing sa Isang Bilyong Rising

Ang maikling dokumentaryo na ito ay nagbibigay ng personal at kolektibong konteksto sa One Billion Rising Campaign batay sa karanasan ng mga kababaihan na naging bahagi ng Dance Mob sa San Francisco noong Enero 26, 2013.

Ang co-production at direksyon ni Magalie Bonneau-Marcil at Benedict Flanigan. Nakasulat at Na-edit ni Gail Mallimson. Mga panayam na hinimok ni Avery Hudson. Isang Dancing Without Horders Production.More info: www.HerRising.org

Basahin ang mga sipi mula sa aklat:Pagsasayaw sa Lupa: Mga Kwento ng Kababaihan ng Pagpapagaling at Sayaw