Mas Malapit kayong Mag-isip (Trailer ng Libro) kay Deborah Heneghan

Si Deborah Heneghan ay labinlimang taon nang namatay ang kanyang labimpitong taon gulang na kapatid na babae ng kanser. Pagkalipas ng ilang linggo, nagising siya sa kalagitnaan ng gabi sa isang malabong pagbulong sa kanya. Iyon ang simula ng pakikipag-usap ni Heneghan sa kanyang patay na kapatid na babae, na nagpapatuloy hanggang sa araw na ito.

In Mas malapit kaysa sa tingin ninyo: Ang Easy Guide to Kumokonekta sa mga mahal sa buhay sa Iba pang Gilid, Ipinakita ni Deborah kung paano niya nakilala ang mga palatandaan at mensahe mula sa kanyang kapatid na babae. Nagpapakita siya ng mga mambabasa kung paano makikipag-ugnay muli sa mga namatay na mga mahal sa buhay at makahanap ng patnubay at tulong sa kamay mula sa kanilang malaking perspektibo sa lampas.

Basahin maraming mga sipi mula sa libro.