Ang Mga Pagpipilian sa kasalukuyang Karanasan ng Buhay (Bahagi I)

Nagsasalita si Mary Margaret Moore sa Albuquerque Agosto 24, 2014.

Siya ay nagsasalita sa mga kaguluhan at mga pagbabago na nagaganap sa ating buhay ngayon at ang pangangailangan upang piliin kung aling mga bahagi ng "linya" upang maging sa. Ay pipiliin ang lumang paraan, ang reaktibong paraan (tama ako, mali ka) o pipiliin naming maging handa na manatiling gising, sa kamalayan sa lahat ng aming mga karanasan sa buhay.

Watch Bahagi IIat Bahagi III ng pagtatanghal na ito.

Basahin ang mga sipimula sa aklat:Planetary Brother
ni Bartholomew at ni Maria Margaret Moore.