Ang Akashic Records ~ Banal na Karunungan para sa Pagbabagong-anyo

Trailer ng Aklat para sa Mga Akashic Records Banal na Karunungan para sa pagbabagong-anyo ni Ernesto Ortiz (nakaraang edisyon).

Ang mga lihim ng mga tala ng Akashic ay ipinahayag. Ang Akashic Records ay isang mahalagang tool para sa mga indibidwal na pagpapagaling, paglago, at pag-unawa sa sarili. Ang tiyak na gawain na ito ay nagbibigay ng lahat ng mga haka-haka at praktikal na impormasyong kinakailangan upang tunay na maunawaan kung ano ang mga Akashic Records at higit na mahalaga upang maisama ang pag-access sa mga Akashic record ng isa sa napaka-empowering paraan sa pamumuhay ng isang tao - para sa isang panghabang buhay na!

Basahin ang isang sipi mula sa aklat:Ang Akashic Records: Sagradong Pagsaliksik ng Paglalakbay ng Iyong Kaluluwa