Book Book: Maging isang Earth Angel (na may Sonja Grace)

Ang Mystic Healer at ang May-akda na si Sonja Grace ay nagpapakilala sa kanyang aklat, Maging isang Earth Angel: Payo at Karunungan para sa Paghahanap ng Iyong mga Pakpak at Pamumuhay sa Paglilingkod.

Ang ating planeta ay lumipat sa ikalimang sukat at tayo ay sumasaksi sa isang bagong kaayusan ng mga anghel sa lupa. Daan-daang libong tao ang nagsimulang makaramdam ng pagtawag sa kanilang espirituwal na liwanag. Gayunpaman, ang ilang mga naiisip na hindi naiintindihan, naiiba at sa maraming mga kaso ay lubos na sensitibo at intuitive tungkol sa mga tao at mga kaganapan. Si Sonja Grace ay nakatalagang sumulat Maging isang Earth Angel: Payo at Karunungan para sa Paghahanap ng Iyong mga Pakpak at Pamumuhay sa Paglilingkod upang tulungan ang mga umuusbong na kaluluwa na naghahanap ng mga sagot at umaasa na matuklasan ang kanilang landas ng paglilingkod at ang kanilang espirituwal na koneksyon sa banal.

Basahin ang mga sipi mula sa libro.