Paano Maligtasan sa Buhay (at Kamatayan) - kasama ang Robert Kopecky, Namaste Bookshop, NYC

Mula sa tatlong oras na ito na 'Near Death Experiencer,' isang pagpapakilala at pagbabasa ng kanyang buhay na buhay, mahusay na natanggap na libro tungkol sa kamatayan (at buhay), kabilang ang Mga Tip para sa Kaligayahan, kamalayan sa kabilang buhay, at higit pa, na sinusundan ng isang talakayan.

Basahin ang isang sipimula sa aklat ni Robert:Paano Malalampasan ang Buhay (at Kamatayan): Isang Patnubay para sa Kaligayahan sa Mundo na Ito at Higit Pa