Ang Tanging Little Prayer Kailangan Ninyong

7,191

Sa anim na simpleng salita, ang "di-relihiyoso" na panalangin na ito ay hindi lamang nagtataas ng iyong mga pasanin, pinagagaling nito ang mga takot na lumikha sa kanila, na nagbibigay sa iyo ng tunay na hinahanap mo: higit na kapayapaan ng pag-iisip.

"Mangyaring pagalingin ang aking mga saloobin na nakabatay sa takot."Anim na simpleng salita. Walang limitasyong kapayapaan ng isip. Ang simpleng panalangin na ito ay gumawa ng mga himala para sa iyo.

Basahin ang isang sipimula sa aklat ni Debra Landwehr Engle:Ang Tanging Little Panalangin Kailangan Mo: Ang Pinakamabilis na Ruta sa Isang Buhay ng Joy, Kasaganaan, at Kapayapaan ng Pag-iisip