Remembering the Light loob

6,613

Debra Landwehr Englespeaks tungkol sa Ang Tanging Little Panalangin na Kailangan Mo at kung paano ito magbubukas ng pag-alaala sa Diyos at ang liwanag sa loob ng bawat isa sa atin. Paano mo magagamit ang panalangin upang pagalingin ang iyong mga saloobin na batay sa takot at palalimin ang iyong kaugnayan sa Espiritu?

"Mangyaring pagalingin ang aking mga saloobin na nakabatay sa takot."Anim na simpleng salita. Walang limitasyong kapayapaan ng isip. Ang simpleng panalangin na ito ay gumawa ng mga himala para sa iyo.

Basahin ang isang sipi mula sa aklat ni Debra Landwehr Engle:Ang Tanging Little Panalangin Kailangan Mo: Ang Pinakamabilis na Ruta sa Isang Buhay ng Joy, Kasaganaan, at Kapayapaan ng Pag-iisip