Ang Magiliw at Nakalimutang Sining ng Pagpapala

Ang pagpalain, sabi ni Pierre Pradervand, ay nangangahulugang nais, walang kondisyon at mula sa pinakamalalim na kamara ng iyong puso, walang hangganang kabutihan para sa iba at mga kaganapan. Ang pagpapala ay upang kilalanin ang nasa lahat ng dako, ang pangkalahatang kagandahan na nakatago mula sa mga materyal na mata.

Basahin ang isang sipi mula sa aklat na Pierre Pradervand: Ang Gentle Art of Blessing.

Mga Kredito ng Video (Pagpapagaling ng Sangkatauhan):
Musika: Secret Garden, Sleepsong
Teksto: Malaya na inangkop mula sa Pierre Pradervand, Ang Gentle Art of Blessings;
Sasha T Moore, Ang Nakalimutang Sining ng Pagpapala; at
Pang-araw-araw na Om, Pag-unawa sa Pagkakaisa.