Sino si Bartolomeo? (Panayam kay Mary Margaret Moore)

Isinalaysay ni Mary Margaret Moore kung paano nagsimula ang kababalaghan ng "Bartolomeo" at ang kanyang unang mga pag-aalinlangan. Nagiging komportable siya sa mga turo habang napagtanto niya na palagi nilang itinuturo sa "ikaw ang daan sa katotohanan ng iyong sariling liwanag."

Panoorin din ang Part I:Ang Mga Pagpipilian sa kasalukuyang Karanasan ng Buhay, atBahagi IIatBahagi IIIng pagtatanghal na ito.

Basahin ang mga sipimula sa aklat:Planetary Brother
ni Bartholomew at ni Maria Margaret Moore.