OPVIUS ORGANIC PHOTOVOLTAIC

Kapag nag-larawan ka ng solar power, malamang na makapagpahiwatig ka ng mga imahe ng malalaking solar panel na sumasaklaw sa haba ng isang rooftop o isang malaking solar farm sa isang patlang.