Pinasulong na Paghahanap

Narito ang ilang mga halimbawa kung paano mo magagamit ang tampok na paghahanap:

Pagpasok ito at iyon sa form sa paghahanap ay magbabalik ng mga resulta na naglalaman ng parehong "ito" at "na".

Pagpasok hindi ito sa form sa paghahanap ay magbabalik ng mga resulta na naglalaman ng "ito" at hindi "iyon".

Pagpasok ito o iyon sa form sa paghahanap ay magbabalik ng mga resulta na naglalaman ng alinman sa "ito" o "na".

Maaaring mai-filter din ang mga resulta ng paghahanap gamit ang iba't ibang pamantayan. Pumili ng isa o higit pang mga filter sa ibaba upang makapagsimula.